Geen vergunning voor dakterras op studentenhuis

Geen vergunning voor dakterras op studentenhuis

Het college van B&W in deze zaak heeft bij verlening van een omgevingsvergunning niet in zijn afweging betrokken dat het dakterras in kwestie door studenten zou worden gebruikt. Dat had men wel moeten doen. Het gebruik van een pand door studenten kan namelijk van invloed zijn op het woon- en leefklimaat. De belangenafweging en motivering van het besluit tot verlening van de vergunning zijn daarom onvolledig.