Beperking in exploitatieplan kan onteigening belemmeren

Beperking in exploitatieplan kan onteigening belemmeren

Een exploitatieplan een belangrijke rol kan spelen bij de vraag of er een onteigeningsnoodzaak is. Zo kan het niet voldoen aan de regels uit een exploitatieplan tot gevolg hebben dat een beroep op zelfrealisatie van een eigenaar wordt afgewezen. Ook kan een exploitatieplan in de weg staan aan het verlenen van een omgevingsvergunning waardoor een plan niet kan worden uitgevoerd. Dit alles kan ertoe leiden dat (de noodzaak tot) onteigening ontbreekt.