Huurder is belanghebbende bij geschil rond huisvestingsvergunning op woning

Huurder is belanghebbende bij geschil rond huisvestingsvergunning op woning

De Afdeling oordeelt in deze zaak dat het college van de gemeente Amsterdam terecht de verhuurder van een woning als belanghebbende in bezwaar heeft aangemerkt. Anders dan de rechtbank is zij van mening dat betrokkene rechthebbende is op de woning waarop de huisvestingsvergunning betrekking op heeft en een aan vergunninghoudster tegengesteld belang heeft.