Aanvangstermijn verzoek tot vernietiging van een VvE-besluit

Aanvangstermijn verzoek tot vernietiging van een VvE-besluit

Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een verzoek tot vernietiging van een besluit van een VvE binnen een maand moet worden gedaan ná de dag waarop verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. In deze zaak heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer voornoemde termijn van een maand gaat lopen. Kort gezegd hangt dat af van de gewoonte van een VvE. Als namelijk gebruikelijk is dat besluiten worden verspreid aan de leden (bijvoorbeeld per e-mail), dan vangt de termijn aan vanaf het moment waarop die bekendmaking heeft plaatsgevonden. Is het niet gebruikelijk dat besluiten worden verspreid, dan mag van een verzoeker in beginsel worden verwacht dat hij binnen een week na de vergadering informatie inwint over de besluiten. De termijn begint dan te lopen uiterlijk op de dag na het einde van die week.