Raad van State herstelt vergissing rond toepassing van Wet Bibob bij bouwvergunningen

Raad van State herstelt vergissing rond toepassing van Wet Bibob bij bouwvergunningen

In november 2018 oordeelde de Raad van State dat bouwgerelateerde strafbare feiten niet samenhangen met de activiteit bouwen en daarom bij omgevingsvergunningen bouw niet kunnen leiden tot een ernstig gevaar op de b-grond (het risico dat de vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen). Die uitspraak was rechtstreeks in strijd met de tekst van de wet, met de parlementaire geschiedenis en met alle eerdere jurisprudentie—en kon dan ook niet anders dan een vergissing zijn.