Meerderheidsmacht in een VvE

Meerderheidsmacht in een VvE

Onder individuele eigenaars leeft regelmatig de gedachte dat een grooteigenaar het collectieve eigenaarsbelang achterstelt aan de belangen van de huurders, of om een andere reden (zoals financiële motieven) zijn eigen zin doordrukt. Het appartementsrecht biedt echter wel degelijk mogelijkheden voor eigenaars met een minderheidspositie om besluitvorming via de rechter te laten vernietigen, of om vervangende machtiging te vragen wanneer een grooteigenaar met zijn grote aantal stemmen een besluit tegenhoudt. In deze bijdrage worden de kenmerken van besluiten geïdentificeerd die met misbruik van meerderheidsmacht zijn genomen. Richtinggevende jurisprudentie op dit gebied wordt besproken.