Rangorde tussen akte van splitsing, reglement van splitsing en de splitsingstekening

Rangorde tussen akte van splitsing, reglement van splitsing en de splitsingstekening

Bestaat er een rangorde tussen de akte van splitsing en de splitsingstekening (de splitsingsstukken)? Bij de uitleg van de splitsingsstukken staat de objectieve uitleg van de splitsingsakte voorop. Bij deze objectieve uitlegmaatstaf is in de eerste plaats van belang wat de in de akte van splitsing tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling is, welke moet worden vastgesteld door de naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van het appartementsrecht.