Het bevorderen van circulair bouwen. Een alternatief voorstel