Wet Bibob: jurisprudentielijn samenhangcriterium en de bouwvergunning

Wet Bibob: jurisprudentielijn samenhangcriterium en de bouwvergunning

Als een vergunning wordt geweigerd op de b-grond uit de Wet Bibob is een vereiste dat er samenhang bestaat tussen de criminele activiteiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd. Bij bouwvergunningen werd de b-grond beschouwd als niet meer bruikbaar, omdat de criminele activiteiten niet samenhingen met het doel van de aangevraagde bouwvergunning. De Raad van State is daar op teruggekomen.