Taxateur niet aansprakelijk voor te hoge taxatie

Taxateur niet aansprakelijk voor te hoge taxatie

Zoals volgt uit deze uitspraak is het taxeren van onroerende zaken geen exacte wetenschap, waardoor een taxateur zich enige afwijkende marges kan permitteren. Dit geldt vooral voor minder gebruikelijke panden. Daarbij gaat het met name om de vraag of de taxatie zorgvuldig tot stand is gekomen, waarbij de omstandigheden van het geval bepalend zijn, en er dient rekening mee gehouden te worden dat de bewijslast rust op de partij die de schade vordert bij de taxateur als gevolg van de te hoge of lage taxatie.