Aansprakelijk voor bedrijfsongeval van uitzendkracht ingehuurd door onderaannemer

Aansprakelijk voor bedrijfsongeval van uitzendkracht ingehuurd door onderaannemer

Deze uitspraak laat weer eens zien hoe snel een bedrijf aansprakelijk kan zijn voor schade, geleden door ingeleende arbeidskrachten. Hoofdaannemers kunnen zich niet licht verschuilen achter het verweer dat de werkzaamheden niet tot de normale bedrijfsactiviteiten behoorden.