Structureel te laat betalen van de huur is grond voor ontbinding huurovereenkomst

Structureel te laat betalen van de huur is grond voor ontbinding huurovereenkomst

Het gerechtshof oordeelt in deze zaak dat de stelselmatige en/of onvolledige betaling van de huur een tekortkoming oplevert die de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Vaste rechtspraak was dat een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst pas werd toegewezen als sprake was van een huurachterstand van minimaal drie maanden. Onderhavige uitspraak bevestigt een recentere lijn, waaruit volgt dat het structureel te laat betalen van de huur, ook als geen sprake (meer) is van een huurachterstand, grond voor ontbinding kan zijn.