Handhaven vergunningloze schutting onevenredig

Handhaven vergunningloze schutting onevenredig

Het gebeurt niet vaak dat de Afdeling tot het oordeel komt dat het bevoegd gezag redelijkerwijs van handhaving mag afzien, omdat handhaving onevenredig zou zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Uitspraken waarin dat toch gebeurt, zijn alleen daarom al het signaleren waard. In deze zaak staat een handhavingsverzoek centraal dat onder meer betrekking heeft op een zonder omgevingsvergunning gebouwde schutting.