Dit verandert met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit verandert met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Na twintig jaar voorbereiding, een aanhouding van de behandeling van het wetsvoorstel van anderhalf jaar, verschillende amendementen en een bestuursakkoord om gemeenten te overtuigen van het nut van een nieuw stelsel, is de Eerste Kamer in mei 2019 akkoord gegaan met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit verandert er.