Particuliere verhuurder heeft recht op boete uit ROZ-model

Particuliere verhuurder heeft recht op boete uit ROZ-model

In deze zaak was er sprake van de verhuur van een woning, waarbij gebruik is gemaakt van het ROZ-model. Daarin staat dat de huurder er met zijn gezin moet wonen en dat het in gebruik geven aan derden niet is toegestaan⁠—op straffe van boetes. Met name overwegingen 4.17 en 4.18 van de uitspraak zijn interessant. De Rechtbank oordeelt dat de verhuurder een particulier is die slechts eenmalig de huurovereenkomst met algemene voorwaarden heeft overgenomen. Het gaat dus niet om algemene voorwaarden in de zin van het BW en ook de Richtlijn oneerlijke bedingen is niet van toepassing.