Uitleg van een kwijtingsbeding

Uitleg van een kwijtingsbeding

Een huurder vordert van een verhuurder betaling van een bedrag van ruim € 273.000 en de wettelijke handelsrente die is verschuldigd wegens de vertraging in de voldoening van deze geldsom. Volgens de huurder is hij per abuis doorgegaan met het maandelijks terugbetalen van een reeds afgeloste lening. Gelet op de tekst van het kwijtingsbeding is ’s hofs oordeel dat de volledige kwijting van verhuurder ter zake van “al zijn verplichtingen ingevolge het huurcontract” óók ziet op deze vordering uit onverschuldigde betaling, onbegrijpelijk.