Canonverhoging als voorwaarde bij overdracht erfpacht

Canonverhoging als voorwaarde bij overdracht erfpacht

In erfpachtvoorwaarden kan worden bepaald dat voor een overdracht van het erfpachtrecht toestemming van de grondeigenaar nodig is. Grondeigenaren bedingen deze voorwaarde vaak om invloed te kunnen uitoefenen op de persoon van de opvolgende erfpachter. De grondeigenaar mag aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. Indien de grondeigenaar de vereiste toestemming zonder redelijke gronden weigert, zich niet verklaart of onredelijke voorwaarden aan zijn toestemming verbindt, kan de rechter vervangende toestemming verlenen. In deze casus wordt geoordeeld over de toelaatbaarheid van de door een grondeigenaar verbonden voorwaarde van canonherziening aan het verlenen van toestemming voor overdracht.