Geen tussentijdse opzegging van een tijdelijke hospitahuurovereenkomst

Geen tussentijdse opzegging van een tijdelijke hospitahuurovereenkomst

Een verhuurder die eerst kennis wil maken met zijn huurder voordat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten, kan kiezen voor een tijdelijke huurovereenkomst die van rechtswege eindigt bij het verstrijken van de huurperiode. Indien het gaat om de verhuur van onzelfstandige woonruimte (kamer) in een woning waar ook de verhuurder zelf woont (hospitasituatie) dan kan gedurende de eerste 9 maanden opzegging plaatsvinden door de verhuurder, zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Kunnen deze twee vormen van proefhuurovereenkomsten ook tegelijkertijd worden gebruikt? Of met andere woorden: kan een tijdelijke hospitahuurovereenkomst tussentijds worden opgezegd?