Raad van Arbitrage voor de Bouw volgt Hoge Raad in aangescherpte eisen aan arbitrale bedingen

Raad van Arbitrage voor de Bouw volgt Hoge Raad in aangescherpte eisen aan arbitrale bedingen

In november 2019 wees de Hoge Raad een arrest waarin de eisen waaraan een arbitraal beding in algemene voorwaarden moet voldoen werden aanscherpt. Uit het onderstaande vonnis van de Raad van Arbitrage blijkt hoe deze aangescherpte eisen worden toegepast.
Gelet op beide uitspraken inzake de bevoegdheid van arbiters is het onontbeerlijk voor aannemers om hun algemene voorwaarden aan te passen—en informatie toe te voegen met betrekking tot de verschillen tussen arbitrage en gerechtelijke procedures. Doen zij dit niet, dan zal de Raad van Arbitrage zich vaker onbevoegd moeten verklaren.