Huurder is belanghebbende bij intrekking of vernietiging van Leegstandwetvergunning

Huurder is belanghebbende bij intrekking of vernietiging van Leegstandwetvergunning

Is een huurder die woonruimte huurt op basis van een Leegstandwetvergunning als belanghebbende aan te merken—en kan de huurder daarmee bezwaar maken tegen besluiten van B&W inzake die vergunning? B&W van Amsterdam meenden van niet, maar de bestuursrechter denkt daar anders over.