Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Uit diverse kortgedinguitspraken volgt dat de coronacrisis in beginsel wordt aangemerkt als onvoorziene omstandigheid die aanleiding kan geven tot wijziging van commerciële huurovereenkomsten. De volgende omstandigheden blijken daarbij van belang:
- de maatschappelijke positie van partijen;
- de mate waarin het gebruik van het gehuurde beperkt is/was vanwege overheidsmaatregelen;
- de mate waarin partijen (financieel) getroffen zijn door de coronacrisis;
- de mate waarin partijen de (financiële) gevolgen van de coronacrisis kunnen dragen;
- de verwachtingen voor de nabije toekomst, en
- de eventuele schikkingen die door partijen zijn besproken, maar niet zijn geaccepteerd.