Interieur van niet als monument aangewezen pand mag vrijelijk worden gewijzigd

Interieur van niet als monument aangewezen pand mag vrijelijk worden gewijzigd

Wanneer een pand als monument is aangewezen, omvat de bescherming de gehele onroerende zaak, met inbegrip van het interieur. Deze uitspraak van de Afdeling maakt duidelijk dat het interieur van panden die geen monumentenstatus hebben, een dergelijke bescherming niet toekomt. Een verwijzing naar de bescherming van het stadsgezicht waar de panden deel van uitmaken gaat niet op, nu een interieurverandering niets wijzigt aan het gevelaanzicht.