Boete voor zowel eigenaar als huurder wegens illegale onderverhuur via Airbnb

Boete voor zowel eigenaar als huurder wegens illegale onderverhuur via Airbnb

Wanneer geen sprake is van een legale verhuurconstructie, kan dit hoge boetes met zich meebrengen. In de onderhavige uitspraken oordeelt de Raad van State dat zowel aan de eigenaar van de woning als aan diens huurder (die de woning onderverhuurde via Airbnb) een bestuurlijke boete (van ruim 20.000 euro) mocht worden opgelegd.