Huurcommissie & zonnepanelen

Huurcommissie & zonnepanelen

Als de Huurcommissie gevraagd wordt een uitspraak te doen over zonnepanelen, dan zal zij bezien of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Zonnepanelen die zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden, kunnen roerend zijn. Er zal per zaak en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Het antwoord op de vraag of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen is bepalend voor de vervolgstappen bij de Huurcommissie. Daarbij volgt de Huurcommissie de wet en het beleid dat zij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.