Wettelijke handelsrente verschuldigd over huurachterstand?

Wettelijke handelsrente verschuldigd over huurachterstand?

Of de wettelijke handelsrente bij huurachterstanden gevorderd kan worden, is afhankelijk van de vraag of de verhuur van bedrijfsruimte als (levering van) dienst is aan te merken. De rechtspraak was zeer verdeeld over de vraag of in huurrelaties tussen professionele partijen ruimte is voor toepassing van de wettelijke handelsrente bij huurachterstanden.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter in juli 2020 een oordeel gegeven over de vraag of bij huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte de wettelijke handelsrente van toepassing is bij huurachterstanden. Het Hof oordeelde dat een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte een handelstransactie is die leidt tot het verrichten van diensten, mits de transacties worden verricht tussen ondernemingen en/of overheidsinstanties. Per heden is deze opvatting in beginsel leidend.