Koop breekt geen huur—maar soms wel

Koop breekt geen huur—maar soms wel

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een Caribische zaak met betrekking tot timeshare-overeenkomsten. De 'koop breekt geen huur-regel' (artikel 7:226 BW) was in die casus niet van toepassing. Bovendien plaatst de Hoge Raad nog een interessante opmerking over gevallen waarin artikel 7:226 BW de rechten van huurders kan beschermen.