Corona in het huurrecht—een tussenstand

Corona in het huurrecht—een tussenstand

In de in deze bijdrage besproken uitspraken diende de vraag zich aan wat de impact van de coronacrisis op de betalingsverplichting van de huurder is. De lezer zij er daarbij op gewezen dat op het moment van schrijven van het artikel hoofdzakelijk uitspraken in kort geding zijn gewezen. Het gaat bovendien steeds om uitspraken in eerste aanleg: hoger beroepen dan wel bodemprocedures zouden tot een andere uitkomst kunnen leiden.