Woonoverlast: wisselwerking gemeenten en verhuurders

Woonoverlast: wisselwerking gemeenten en verhuurders

Bij de aanpak van woonoverlast wordt nu eens gekozen voor een huurrechtelijke, dan weer voor een bestuursrechtelijke aanpak. Als een verhuurder eenmaal aan de slag is, dan houdt de burgemeester afstand en vice versa. Dat is soms begrijpelijk, maar het is goed om de mogelijkheden tot samenwerking voor ogen te hebben.