Ouderdomsclausule in koopovereenkomst

Ouderdomsclausule in koopovereenkomst

Steeds vaker zie je in koopcontracten een ouderdomsclausule opgenomen, waarmee koper en verkoper overeenkomen dat de verkoper niet instaat voor gebreken die het normaal gebruik in de weg staan. Met andere woorden: de koper kan de verkoper niet aansprakelijk stellen voor gebreken waardoor de woning niet geschikt is voor normaal gebruik. Welke gevolgen heeft een dergelijke clausule?