Schade bij oplevering huurpand: klaag op tijd

Schade bij oplevering huurpand: klaag op tijd

Het ging in deze zaak om kantoorruimte waaraan de huurder zonwering had laten bevestigen en stickers had aangebracht. Huurder heeft de zonwering en de stickers bij het einde van de huur niet verwijderd. De schade die hieruit voortvloeit, bedraagt volgens expertiserapporten die verhuurder heeft laten opstellen ruim 28.500 euro—waarvoor huurder (terecht) aansprakelijk wordt gehouden. Toch worden de vorderingen afgewezen. De huurovereenkomst was namelijk in 2018 al geëindigd, waarna de ruimte leeg heeft gestaan. De verhuurder heeft zich vervolgens pas in 2020 bij de huurder beklaagd over de onverwijderde zaken. De kantonrechter is van mening dat dit te laat is.