Huurovereenkomst woonruimte voor (on)bepaalde tijd

Huurovereenkomst woonruimte voor (on)bepaalde tijd

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is beoogd om een extra mogelijkheid te bieden voor de (ver)huur van woonruimte, maar niet om huurovereenkomsten met een minimale duur onmogelijk te maken. Dat laat ruimte voor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste eerste termijn van, bijvoorbeeld en zoals veel voorkomt, één jaar. Zolang maar duidelijk is dat dit een minimale eerste termijn is en de huurovereenkomst daarna voor onbepaalde tijd doorloopt, past dit nog steeds in het stelsel van de wet. Zekerheid voor de huurder en verhuurder, derhalve.