Makelaar overdrijft woonoppervlak: berekening schade

Makelaar overdrijft woonoppervlak: berekening schade

Uitspraak over de omvang van schade bij het niet naleven van de meetinstructie door een (verkopend) makelaar, waarmee duidelijkheid zou moeten komen over de vraag hoe de hoogte van de schade in dergelijke gevallen berekend moet worden. Bekend was al wel dat de rekensom 'het aantal missende m² x de gemiddelde m² prijs' niet meer de maatstaf is.