Kroniek UAV-GC-uitspraken 2020

Kroniek UAV-GC-uitspraken 2020

In deze kroniek worden arbitrale en civiele uitspraken besproken rond kenmerken van UAV-GC-overeenkomsten, informatieverstrekking en aanspraken, kostenvergoeding, schadevergoeding en termijnsverlenging, vervroegde ingebruikname en oplevering en gebreken in opgeleverd werk.