Levert een wanprestatie een onrechtmatige daad op jegens een derde?

Levert een wanprestatie een onrechtmatige daad op jegens een derde?

Een zaak over de vraag of een wanprestatie een onrechtmatige daad jegens een derde oplevert. De vraag was of een verkoper, door zich niet te houden aan de voorwaarden in een koopovereenkomst met een projectontwikkelaar, aansprakelijk is voor schade uit een onrechtmatige daad in verhouding tot een derde partij: het aannemersbedrijf, een zustervennootschap van de projectontwikkelaar.