TVL-vergoeding van 100%: geen coronahuurkorting

TVL-vergoeding van 100%: geen coronahuurkorting

Horeca-zaak vordert huurverlaging, omdat de nering op last van de overheid is gesloten: er is hierover inmiddels vaste jurisprudentie ontwikkeld. In deze zaak ontvangt de huurder echter een vergoeding op basis van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is een overheidsregeling waarbij telkens voor een periode van 3 maanden een subsidie wordt verstrekt aan ondernemers die vanwege de coronamaatregelen (sluiting, beperking bezoekers, etc.) moeite hebben om de vaste lasten te voldoen. De huur vormt de belangrijkste post van die vaste lasten.