Ouderdomsclausule reikt steeds verder

Ouderdomsclausule reikt steeds verder

De ouderdomsclausule: een clausule die de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt en waarmee wordt afgeweken van het conformiteitsleerstuk (artikel 7:17 BW). De verkoper kan in beginsel niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die verband houden met de ouderdom van de overgedragen woning. De koper mag bekend worden geacht met de ouderdom van de woning. Uit de rechtspraak blijkt dat de op een koper rustende onderzoeksplicht zwaarder gaat wegen op het moment dat een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst is opgenomen.