Woningcorporaties aanbestedingsplichtig?

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig?

De Europese Commissie heeft een met redenen omkleed advies, dat wil zeggen een laatste sommatie, aan de Nederlandse overheid verzonden om woningcorporaties aan te gaan merken als aanbestedende diensten. Eén ding is zeker: een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties zal gezien de procedurele minimumtermijnen in de EU-aanbestedingsrichtlijnen en de rechtsbescherming ten aanzien van selectie- en gunningsbeslissingen geen feest zijn voor de woningbouw.