Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld rekenen

Verhuurder mag geen administratiekosten of sleutelgeld rekenen

In dit arrest legt de Hoge Raad uit hoe de wettelijke bepaling over ‘niet redelijk voordeel’ (art. 7:264 lid 1 BW) moet worden uitgelegd. Eerst moet gekeken worden of de bedongen prestatie uitsluitend of voornamelijk het belang van de verhuurder dient. Als dat niet zo is, moet de omvang van het voordeel voor de huurder worden bepaald en afgewogen tegen de kosten die de verhuurder rekent.