Ook voor huisverkopers drie dagen bedenktijd?

Ook voor huisverkopers drie dagen bedenktijd?

Op grond van artikel 7:2 lid 2 BW heeft een koper van een woning gedurende drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Voor een verkoper geldt deze wettelijke bedenktijd niet. Wel kunnen partijen een dergelijke bedenktijd afspreken, zo blijkt ook uit een zaak die inmiddels bij de Hoge Raad ligt. Of de verkoper hier altijd een beroep op kan doen, is echter de vraag.