Ingebrekestelling in twee stappen geldig uitgebracht

Ingebrekestelling in twee stappen geldig uitgebracht

De onderaannemer in deze zaak gebruikte een ander profiel voor een nieuwe wand dan het bouwbestek voorschreef. De hoofdaannemer stuurde vervolgens een ingebrekestelling die bestond uit twee stappen:
1. laat binnen 5 dagen weten of je de profielen wilt vervangen, en
2. zo ja, zorg dan dat de profielen binnen 3 weken zijn vervangen.
Het hof oordeelt, conform arrest in cassatie, dat deze ingebrekestelling geldig is.