Hof acht berekening TVL vs. huurkorting als gevolg van corona door rechtbanken onredelijk

Hof acht berekening TVL vs. huurkorting als gevolg van corona door rechtbanken onredelijk

De rechtbank Amsterdam heeft in eerdere instantie geoordeeld dat de omzetdaling van een bedrijf bepaalt hoeveel korting er moet worden gegeven op de huur van bedrijfspanden. Overheidssteun in de vorm van de TVL-regeling zou bij de omzet opgeteld moeten worden. Maar Gerechtshof Amsterdam oordeelt nu dat dit onjuist is.
Volgens het hof moeten ondernemers de TVL gebruiken om hun vaste lasten zoals de huur en energie te dekken. In de berekening van de huurkorting betekent dit dat de TVL níet bij de omzet mag worden opgeteld. Daardoor hebben huurders alleen recht op korting op de huur die na het gebruik van de TVL overblijft. De huurkorting kan dus veel lager uitvallen.