Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2022 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen. Dit kosteloos downloadbare praktijkboek helpt u om wegwijs te worden.