Advies PG HR inzake coronahuurkorting

Advies PG HR inzake coronahuurkorting

Als gevolg van de in coronatijd van overheidswege gedwongen sluiting van bepaalde bedrijfsruimten (zoals de horeca) hebben huurders in beginsel recht op huurprijsvermindering. De gedwongen sluiting leidde tot een beperking in het huurgenot. Verder vormde de coronapandemie een 'onvoorziene omstandigheid' waarmee partijen geen rekening hielden bij het sluiten van de huurovereenkomst. Dit kan leiden tot een tijdelijke huurprijsvermindering die gebaseerd is op het daadwerkelijke nadeel dat de huurder lijdt als gevolg van het aan de coronacrisis toe te rekenen voldoende ernstige omzetverlies. Bij het bepalen van het nadeel kunnen bepaalde tegemoetkomingen vanuit de overheid (zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten) worden verrekend. Uitgangspunt dient te zijn dat het nadeel gelijkelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld.