Opzegging huurovereenkomst zonder medewerking medehuurder

Opzegging huurovereenkomst zonder medewerking medehuurder

De echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder is van rechtswege medehuurder zolang hij/zij in de woonruimte het hoofdverblijf heeft. Als de overeenkomst met de huurder eindigt, bijvoorbeeld door opzegging, neemt de medehuurder de positie van de huurder over. De vertrekkende huurder blijft aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst totdat hij/zij deze rechtsgeldig heeft beëindigd. In onderstaande zaak was de huurder een andere mening toegedaan.