Misbruik van eigenaarsbevoegdheid door gemeente

Misbruik van eigenaarsbevoegdheid door gemeente

De gemeente in deze zaak maakt misbruik van haar privaatrechtelijke bevoegdheid door verwijdering te vorderen van een woonark uit openbaar vaarwater dat eigendom is van de gemeente. Een opvallende uitspraak die de vraag doet rijzen: wanneer mogen overheden wel of niet gebruik maken van hun eigendomspositie?