Kan een pachtovereenkomst een huurovereenkomst worden?

Kan een pachtovereenkomst een huurovereenkomst worden?

Een perceel kan zowel verhuurd of verpacht worden. Het meest kenmerkende verschil is dat pacht altijd betrekking heeft op het gebruik van onroerend goed voor de bedrijfsmatige exploitatie in de landbouw. Wat nu als een perceel gedurende de looptijd van een pachtovereenkomst niet meer voor bedrijfsmatige agrarische doeleinden wordt gebruikt?