Brand bij zonnepanelen

Brand bij zonnepanelen

In deze bijdrage wordt ingegaan op installatiefouten bij zonnepanelen, de aansprakelijkheidsvragen en schadevergoeding. Aansluitend wordt een uitspraak van de Rechtbank Limburg besproken, waarin de vraag centraal staat wie de risicodrager is van een brand bij zonnepanelen. De rechter gaat ook in op de vraag of de huur van zonnepanelen moet worden doorbetaald nadat deze door brand vernietigd zijn.