Factsheet over uitspraak inzake gemeentelijke gronduitgifte en bieden van gelijke kansen

Factsheet over uitspraak inzake gemeentelijke gronduitgifte en bieden van gelijke kansen

Sinds de Hoge Raad eind november 2021 uitspraak deed in de Didam-zaak, is er discussie ontstaan over de wijze waarop overheden een perceel grond (en andere onroerende zaken) te koop mogen aanbieden aan andere partijen en of er daarbij mogelijkheden bestaan die grond of onroerende zaken exclusief aan een partij te koop aan te bieden. Het onderstaande factsheet beantwoordt een vijftiental vragen naar aanleiding van dit arrest, onder meer over de uitleg van aanbestedingsrechtelijke beginselen, Staatssteun en schaarse rechten-problematiek.