Verhuurder vestigt concurrent in winkelcentrum: tekortkoming, gebrek of onvoorziene omstandigheid?

Verhuurder vestigt concurrent in winkelcentrum: tekortkoming, gebrek of onvoorziene omstandigheid?

Het succes van een winkelcentrum is mede afhankelijk van de diversiteit van het winkelaanbod en de aangeboden voorzieningen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat huurders van winkelcentra brancheringsclausules overeenkomen op grond waarvan de verhuurder verplicht is zorg te dragen voor een goede brancheverdeling en diversiteit van het aanbod. Dit betekent echter niet per definitie dat een verhuurder geen concurrenten van bestaande huurders in een winkelcentrum mag huisvesten. Indien hierover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, is het huisvesten van een concurrent namelijk niet op voorhand aan te merken als een gebrek of onvoorziene omstandigheid, zo blijkt uit deze uitspraak.