Aankoop van onroerend goed met bodemverontreiniging: drie vonnissen

Aankoop van onroerend goed met bodemverontreiniging: drie vonnissen

Drie vonnissen in zaken over de aankoop van onroerend goed, waarbij na de aankoop bleek dat de bodem was verontreinigd. De rechters overwegen in alle zaken dat de koper had behoren te weten dat bodemverontreiniging aanwezig was en dat het op zijn weg had gelegen om (nader) onderzoek te laten uitvoeren. Welke lessen kan de praktijk van deze vonnissen leren?